Szkoła Policealne Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU

ul. Ogrodowa 23

 

Jeśli właśnie próbujesz zaplanować następny etap swojego życia, lubisz pomagać innym, chcesz zdobyć ciekawy i perspektywiczny zawód, podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe - trafiłeś  na właściwą stronę!

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - to jedyna w naszym regionie, publiczna szkoła kształcąca pracowników służb medycznych i społecznych. Szkoła jest szkołą publiczną, BEZPŁATNĄ, kształcącą w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym na kierunkach utworzonych na potrzeby rynku pracy w Polsce i UE.
Matura nie jest wymagana.
Żeby się tu uczyć potrzebujesz jedynie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

KIERUNKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOŁA POLICEALNA (2,5 roku - V semestrów)

SZKOŁA POLICEALNA (2 lata - IV semestry)

SZKOŁA POLICEALNA (1,5 roku - III semestry)

SZKOŁA POLICEALNA (1 rok - II semestry)

Nauka przez cały cykl kształcenia odbywa się całkowicie BEZPŁATNIE!

Po zakończeniu nauki uczniowie naszej Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku zatwierdzonym przez MEN oraz przystępują do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pełnym potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji jest otrzymanie Dyplomu wraz z Suplementem Europass w języku polskim i angielskim, który uprawnia do pracy zawodowej na terenie całej Unii Europejskiej.

SZKOŁA ZAPEWNIA:
 • profesjonalne przygotowanie do zawodu
 • udział w praktykach zawodowych - organizowanych przez szkołę
 • możliwość uczestnictwa w stażach zagranicznych
 • kształcenie w atmosferze życzliwości i akceptacji
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez działanie w różnych sekcjach i wolontariacie

MISJA SZKOŁY

Misją naszej Szkoły jest kształcenie pozwalające absolwentom skutecznie konkurować na rynku pracy. Realizację tego zadania umożliwia harmonijne połączenie teorii i praktyki w toku kształcenia. Szkoła zapewnia profesjonalne przygotowanie do zawodu, a uczniowie, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole, uczęszczają na praktyki (zgodnie z kierunkiem kształcenia) w placówkach służby zdrowia, instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, świetlicach, żłobkach i przedszkolach a także mogą zakwalifikować się do udziału w stażach zagranicznych.

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NAS?

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów - magistrów i doktorów,  posiadających profesjonalne przygotowanie pedagogiczne i kliniczne oraz bogate doświadczenie zawodowe.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, którą stanowią:

 • pracownie komputerowe
 • sale multimedialne
 • sala gimnastyczna
 • siłownia
 • dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie

Nowoczesne pracownie komputerowe umożliwiają prowadzenie interesujących i inspirujących zajęć z wielu różnych przedmiotów. Dobrze wyposażona siłownia daje możliwość prowadzenia zajęć  rozwijających aktywność fizyczną wśród naszej młodzieży.

PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach różnych sekcji (plastycznej, sportowej, wolontariatu, redagowania gazetki internackiej)
 • możliwość korzystania z sali: gimnastycznej, komputerowej, siłowni
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej
 • dostęp do biblioteki i czytelni SPNr2PMiS

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za zainteresowanie naszą ofertą.

Mamy nadzieję, że wielu z Was z niej skorzysta.

Polityka plików cookies Copyright © 2014 GOGLER

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij